maandag 30 november 2015
Vluchtelingen 100 jaar geleden en nu
Kasteel Huis Doorn brengt 100 jaar vluchtelingenproblematiek in beeld met tentoonstelling 'Op de vlucht'.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914–1918) werd Nederland overspoeld door een grote stroom vluchtelingen vanuit Duitsland en België. Nu, 100 jaar later, heeft Europa en dus ook Nederland opnieuw te kampen met grote hoeveelheden vluchtelingen. Voor Kasteel Huis Doorn – waar de vaste tentoonstelling ‘Tusschen twee vuren’ de historie van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog in beeld brengt -  wordt nu de uiterst actuele expositie ‘Op de vlucht’ ingericht. Hierin wordt de vluchtelingenproblematiek van 100 jaar geleden vergeleken met de situatie van nu.
Heijmerink Wagemakers ontwikkelt en bouwt de gehele inrichting, naar ontwerp van Donald Janssen Ontwerpers in samenwerking met Karel Buijn Vormgeving. Via twee rijen van vijf tentjes wordt een impressie gegeven van een vluchtelingenkamp. In de tentjes worden enerzijds verhalen gevisualiseerd over de vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog en anderzijds over de mensenstroom die nu vanuit voornamelijk het Midden-Oosten op de vlucht is en zich over Europa verspreidt. Elke tent heeft daarbij een eigen thema. Bezoekers kunnen er gaan ervaren of we iets hebben geleerd uit het verleden. De tentoonstelling in Doorn wordt op 10 december 2015 geopend voor het publiek.

Meer informatie: Ronald Eijgermans, projectmanager | T: 06 - 52535377