woensdag 2 december 2015
Spiritualiteit en symbolen in Museum voor Vrijmetselaars
De Orde van Vrijmetselarij heeft onlangs een statig pand betrokken in Den Haag, de stad waar in 1734 de eerste Vrijmetselaarsloge werd opgericht. Het souterrain en de bel-étage worden ingericht als museum: de rijke historie en levende traditie van de Vrijmetselarij worden er geëxposeerd en tot een beleving gemaakt. Niet alleen voor vrijmetselaars, maar ook voor bezoekers die geïnteresseerd zijn en meer te weten willen komen over dit inweidingsgenootschap.

Rondom Vrijmetselarij hangt al eeuwen een zweem van mystiek. Spiritualiteit, het gebruik van symbolen en het gezamenlijk beleven van rituelen dragen aan die beeldvorming bij. Ook de door Donald Janssen ontworpen museumpresentatie ademt een licht-mystieke sfeer, die met name in het souterrain tot uiting komt waar de werkplaats - ook wel tempel genoemd - zich bevindt.
Voor de gehele inrichting geldt: bijzonder meubilair, spannende beeldprojecties, stalen vitrines, zuilen en symbolische elementen… Veel details en alleen maar maatwerk!
Met de totstandkoming van dit museum dragen we bij aan een nieuwe mijlpaal in de rijke historie van de Nederlandse vrijmetselaars. In nauwe afstemming met de ontwerper en de Orde van Vrijmetselaren zorgen we ervoor dat het museum in januari 2016 gereed is.In mei wordt het officieel opengesteld voor publiek.© computer rendering: Karel Buijn Vormgeving